Creu

Fe ddechreuais i’r blog hwn i rannu cyfweliadau gyda cherddorion a chyfansoddwyr yng Nghymru. Rwy’n gobeithio y bydd yn dweud rhywbeth am y sin gerdd gyfoes ac am ganfyddiadau cerddorion o’r sin.

Roeddwn i hefyd yn gobeithio y byddai yn  fy ysbrydoli ar lefel bersonol i fentro a bod yn fwy creadigol. Mae’r rhan fwyaf o’ mhrofiad cerddorol i yn seiliedig a’r ganu darnau clasurol  a  chystadlu mewn gwyliau ac eisteddfodau. Os dw i’n difaru un peth (ddim mod i’n credu mewn difaru fel rheol!) peidio bod yn fwy creadigol yw hynny. Er mod i’n mwynhau’r sialens a’r ddisgyblaeth o ddysgu darnau a meistroli technegau arddull – mae creu cerddoriaeth yn deimlad arbennig. Felly, dyma fentro rhannu darn gyfansoddais i dros gyfnod y nadolig. Fe recordiais i’r darn ar y piano (mwy o allweddell gyda phedal!) gan ddefnyddio GarageBand! Dydw i ddim wir yn deall SoundCloud – ond ‘dw i wedi ymdrechu i uchlwytho’r recordiad yno – mi fedrwch chi ei glywed (gobeithio) drwy glicio’r linc yma.

Llafur cariad yw creu cerddoriaeth i mi a dyma’n sicr ddechrau fy nhaith. Does gen i ddim clem faint o ddarnau wnai gyfansoddi yn y flwyddyn sydd i ddod, ond dw i’n awyddus i ddechrau gweithio ar hynny! Y bwriad sydd gen i yw rhannu a chyhoeddi ambell ddarn dw i’n ei gyfansoddi fan hyn – gyda’r gobaith o weld sut mae’r gwaith yn datblygu, gan obeithio y bydd o! Falle hefyd y bydd rhai ohonoch yn teimlo fel rhannu eich barn am y gwaith – plis gwnewch!

‘Dw i’n anobeithiol am enwi darnau a chyfansoddiadau – felly roddais i ddim enw ar ar y darn hwn, dim ond dweud mae  i Lowri, fy mhartner oedd o. Fe briodon ni fis Hydref – roedd yn gyfnod hyfryd! Darn byr ydy o – rhywfath o fyfyrdod cerddorol. Mi gafodd ychydig ohono ei ddefnyddio fel sain cefndir cerdyn Nadolig y Ganolfan Gymraeg i Oedolion . Falle bod rhywbeth ychydig yn Nadoligaidd am y sain. Mwynhewch!

Advertisements