Gyrru Drwy Storom (Gol. Alaw Griffiths) Y Lolfa

Fi a'r gyfrol newydd sbon!

Fi a’r gyfrol newydd sbon!

Dyma gyfrol newydd Gyrru Drwy Storom (Y Lolfa). Cafodd y gyfrol ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Yn y fideo isod, dw i’n son fymryn am fy nghyfraniad i’r gyfrol – dyddiadur o’r chwarter blwyddyn a mwy dreuliais i mewn sbyty meddwl. Er bod petha’ wedi gwella cryn dipyn pan mae’n dod i iechyd meddwl, mae na lot o ffordd i fynd eto gyda stigma yn parhau i fodoli!

 

Dw i’n grediniol y gwnaif petha wella i unigolion os ydyn ni’n rhannu profiadau a siarad yn agored am y sialensiau a ddaw yn sgil anhwylderau.

I brynu copi http://www.ylolfa.com/en/dangos.php?ISBN=9781784611439

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s