Y Banditos

Hawlfraint: Ochr 1

Hawlfraint: Ochr 1

Diolch i Rhys Dafis (Y Banditos) am adael i ni wybod mwy am yr hyn sydd ganddynt ar y gweill yn y misoedd nesaf.

Beth sydd gan Y Banditos ar y gweill ar hyn o bryd?
 Fyddwn ni’n chware yn Steddfod Rhyn-gol ar y 1af o Fawrth, ac yna gigs yn Tymbl ac Aberystwyth yn hwyrach yn y mis. Fyddwn ni hefyd yn chware cwpwl o gigs amser Steddfod Llanelli. Ni’n recordio demo fel three-piece am y tro cyntaf ar ddiwedd Chwefror ac yn gobeithio recordio yn iawn yn yr haf.
Pwy yw eich dylanwadau cerddorol yng Nghymru?
Ma gyda ni lawer o ddylanwadau, er falle nad yw pob un yn dod drosodd yn amlwg yn y gerddoriaeth.
Fi’n hoff iawn o gerddoriaeth 70au/80au fel Meic Stevens, Edward H, Ail Symudiad a Geraint Jarman, a stwff fel Cowbois, Candelas, Yr Ods, Plu, a Sen Segur-mae cymaint o artistiaid da o gwmpas allen i byth enwi nhw i gyd.
Yn ddiweddar fi wedi bod yn gwrando mwy ar fandie fel Datblygu, Ffa Coffi a Y Cyrff.
Tasa chi’n cael canu gydag unrhyw gerddor yn y byd – pwy fyddai’r cerddor a pam?
Mae’n ddewis anodd! Ond fi’n credu bydde rhaid i fi ddweud Meic Stevens-mae’n gallu cyfleu pob emosiwn drwy ei eiriau mewn ffordd sy’n aml yn dorcalonnus, ac mae ganddo lais gwych.
Mae ei gariad at ei ardal hefyd yn rhywbeth rwy’n medru uniaethu ag ef. Allen i ddysgu llawer wrtho fe!
Fel band fi’n credu y byse ni gyda yn mwynhau gweithio gyda’ Arctic Monkeys. Ein hoff fand ni sy’n canu tu allan i Gymru heb os.
Barn am y sin roc yng Nghymru …
 
Fi’n falch i allu dweud bod yr SRG yn fyw ac yn iach. Mae na lawer o amrywiaeth, ac mae na lawer o fandie ifanc yn ymddangos (yn enwedig yn y de). Y broblem yw fod pobl anwybodus yn edrych i lawr eu trwyne gan ddweud nad y’n nhw’n hoffi “Cerddoriaeth Gymraeg”.
Cyfrwng yw’r iaith, nid genre.
Mae digon o amrywiaeth o gerddoriaeth Gymraeg i blesio bron pawb, felly ma ishe i’r bobl yna godi oddi ar eu tine a mynd allan i drio rhywbeth newydd.
Eich gobeithion ar gyfer y dyfodol …
 
Fel ddwedes i, ni yn gobeithio recordio rhywbeth yn yr haf a gwneud cymaint o gigs a phosib. Fydda i a Tristan yn mynd i’r brifysgol a Gwaredd yn cymryd blwyddyn allan y flwyddyn nesa, ond ni yn gobeithio cario mlaen i gigio, mewn cymaint o gigs a sy’n bosib!
Advertisements