Gwyneth Glyn

Gwyneth Glyn  Credit - Sukh & Mindy

Gwyneth Glyn
Credit – Sukh & Mindy

Mwy am dy waith diweddar yn India …

Dwi wastad wedi cael fy hudo gan India – yr wlad a’i diwylliant – a thrwy Celfyddydau Rhyngwladol Cymru mi ddaeth ‘na gyfle i gyd-weithio efo cerddor o’r wlad honno. Mi ddaru Eluned Haf fy nghyflwyno i’r Meistr Mastro (fel y bydda i’n ei alw fo!) Donal Wheelan o Hafod yn Sant Hilari ger y Bontfaen.

Mae Donal wedi gweithio efo llu o gerddorion o India ar albyms Bollywood, a fo awgrymodd imi wrando ar y canwr Tauseef Akhtar. Mi ddes i o hyd i glip Youtube o Tauseef yn canu Teri Teri – gwyliwch chitha fo yma! Mi ges i fy swno’n syth gan ei lais o, a chan yr hyn oedd o’n ganu, sef ‘Ghazal’ – barddoniaeth Wrdw wedi ei osod ar gerddoriaeth – chydig bach fel ein cerdd dant ni!

Sut brofiad oedd gweithio gyda Tauseef? 

A ninnau efo albym orffenedig ar ein dwylo erbyn hyn, a’r cywaith wedi tyfu i gynnwys pedwar cerddor arall, mae’n rhyfedd cofio’n ôl i hydref llynedd pan ddaeth y ddau ohonon ni at ein gilydd yn Nhŷ Crwn hudolus Donal yn Hafod.

Mi dreulion ni rhyw bum diwrnod yn rhannu penillion, alawon a straeon o amgylch y tân, ac o hynny y naturiol ddigon mi dyfodd ‘na glwstwr o ganeuon. Roedd hi’n broses hynod hawdd, dwi’n credu oherwydd bod yna’r fath dir cyffredin ganddon ni o ran y farddoniaeth.

Canu serch ydi gwraidd Ghazal, tebyg i’n hen benillion a’n halawon hyfryta ninnau fel Cymry – caneuon fel ‘Pontypridd’ a ‘Lisa Lân.’ Roedd rhain fel pe baen nhw’n gwau yn gyffyrddus iawn am yr hyn oedd Tauseef yn ganu. Braf i minna oedd canu’r hen alawon yma i gyfeiliant harmoniwm a chanu Indiaidd Tauseef!

Pa gerddorion wyt ti’n eu hedmygu a pham? 

Mae rhywun yn edmygu cerddorion am wahanol resymau. Dwi’n llawn edmygedd o Georgia Ruth am ei chyfansoddiadau newydd ac oesol, ac am ei gonestrwydd fel perfformwraig. Dwi’n cael iasau pan dwi’n gwrando ar Lleuwen yn fyw, a wna i byth anghofio Blodau Gwylltion yn canu ‘Ddoi di Dei’ yn Gŵyl Arall yn ddiweddar.

Ac wedyn mae ‘na artistiaid fel Siân James a Heather Jones sy’n feistri yn eu maes ac eto sy’n dal i ddatblygu a darganfod. Dwi’n meddwl mai’r hyn dwi’n edmygu fwyaf ydi’r gallu i fod yn chi eich hun, aros yn driw i’ch hun fel artist, yn enwedig yn yr oes sydd ohoni.

Cynlluniau … WOMEX

Mae ‘na gyfnod cyffrous a phrysur o ‘mlaen i rwan gan fod Ghazalaw (enw’r prosiect efo Tauseef) wedi ein dewis ar gyfer ‘showcase’ yn WOMEX – y digwyddiad cerddoriaeth byd fydd yn glanio yng Nghaerdydd ddiwedd mis Hydref eleni.

Roedd y broses ymgeisio yn gystadleuol iawn; rydan ni mor ffodus bod naws y cywaith wedi taro deuddeg efo’r beirniaid o bedwar ban byd.

Fedrai’m aros i rannu llwyfan Canolfan y Mileniwm efo hufen cerddorion India, sydd fel mae’n digwydd yn rhai o’r bobol mwya hynaws a dirodres dwi erioed wedi eu nabod! Nhw, finna a’r fendigaid Georgia Ruth yn plethu hen benillion efo Ghazal a thelyn efo Tabla (drwm Indiaidd) o flaen cynulleidfa gynnes a meddwl-agored: cyffro!

Gwyneth Glyn  Sukh & Mindy

Gwyneth Glyn
Sukh & Mindy

Sut fyddi di’n mynd ati i gyfansoddi? Oes rhaid i rywbeth dy ysbrydoli? 

Fel arfer, fydd ‘na ryw deimlad neu rhyw syniad yn fy nharo, ac o hynny mi ddaw yna eiriau neu alaw. Weithiau tydi’r peth yn mynd i nunlle a mae rhywun yn rhoi’r ffidil (neu’r gitâr) yn y to. Dro arall mi fydd rhywbeth yn cydio a chân yn tyfu. Mae o’n rhywbeth sy’n digwydd yn reddfol; fydda i’n trio peidio ymyrryd gormod, dim ond gwrando a bod yn agored i beth bynnag ddaw. (Ma hi’n handi cael fy Iphone ar y setting Voice Memo hefyd – rhag ofn i’r gwmpwaith fynd yn angof dranoeth!)

Tasa ti’n cael un dymuniad – beth fyddai’r dymuniad hwwnw? 

I bobol fod yn llai hunanol. Hynny a’r gallu i chwarae gitâr fel David Rawlings. Sori – mae hynna’n ddau beth… ond dyna brofi fy mhwynt – mae pobol yn hunanol!

Tasa ti’n cael creu cerddoriaeth gyda unrhyw un – pwy fyddai’r cerddor hwnnw a pham? 

Twm Morys, oherwydd ei allu i drin geiriau. Geiriau – eu sŵn a’u hystyr nhw – sy’n gyrru fy ngherddoriaeth innau.

Pan nad wyt ti’n sgwennu neu’n creu – be ti’n hoffi ei wneud? 

Mynd am dro hir yn y gwyllt neu hyd draeth unig, hel mwythau, gneud risotto a breuddwydio am yr antur nesa.Advertisements