Olion Byw

Olion Byw 2 cropped

Diolch yn fawr i Olion Byw am y cyfweliad diweddaraf . Dan Lawrence sy’n ateb rhan cyntaf y darn ac mae  Lucy Rivers yn mynd ymlaen i ateb ail ran y cyfweliad.

Beth oedd sbardun creu Olion Byw? 

Dan Lawrence – Roedden ni’n dau ar daith efo band o’r enw ‘Os Sambistas’ yn chwarae cerddoriaeth gwerin Brasil.  Ar ôl gorffen gigs, bydden ni’n ffeindio’n hunain mewn pyb efo offerynnau yn dechrau jamio.  Wnaeth Lucy a fi ddarganfod ein bod ni’n gwybod dipyn o alawon traddodiadol Cymraeg ac yn bwysicach , roedd gan y ddau ohonom ddiddordeb dysgu mwy a datblygu’r diddordeb hwnnw yn rhywbeth mwy na jysd jamio.

Fedri di son mymryn am eich albwm  ‘Hen Bethau Newydd’ – oes na ystyr  i deitl yr albwm?  

Dan Lawrence – Ma trefniannau o gerddoriaeth yn datblygu trwy broses o ymarfer gartref a chware’n fyw- arbrofi efo gwahanol arddulliau, harmoniau, tempos ag ati.  Ond ry chi, fel perfformiwr, wastad tu fewn y gerddoriaeth.  Pan ych chi wedyn yn dod i recordio be chi di ymarfer allwch chi eistedd tu allan i’r perfformiad fel gwrandawr a dadansoddi be chi newydd greu.  Dwi’n meddwl bod e’n ran pwysig iawn o ddatblygu’r cerddoriaeth chi’n creu.  Beth sy’n annodd weithiau yw dal ysbryd byw y perfformiad sydd yn dod gymaint yn haws mewn perfformiad byw.

OlionBywMae’r teitl yn addas o’r safbwynt bod ni’n chwarae hen alawon a chaneuon efo trefniannau newydd a hefyd alawon gwreiddiol newydd mewn hen arddull.  Mae’r enw Olion Byw yn dod o’r un syniad fod yr hen draddodiadau cerddorol yn goroesi a datblygu y gyson, dyna natur esblygiad.

Uchelgais gerddorol …

Dan Lawrence – Ry ni’n gweithio efo Trac ar y funud ar gynllun datblygu artistiad sydd yn rhoi hyfforddiant i ni ar ddatblygu proffil rhyngwladol i’r band.  Mae Womex (http://www.womex.com)  yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd eleni ac mae’n gyfle da i rwydweithio efo trefnwyr gwyliau a teithiau o bedwar ban y byd.

Bydden ni yn falch iawn o’r cyfle i fynd a cherddoriaeth draddodiadol Cymru allan i’r byd mawr.  Ni’n gobeithio gwneud ychydig mwy o recordio ym mis Gorffenaf tuag at ryddhau albwm arall dros yr haf.

Dan Lawrence –Unrhyw gyngor i gerddorion ifanc sydd eisiau datblygu’n offerynwyr gwerin? 

Mynd allan a chwarae gymaint ag sy’n bosib, bysen i’n dweud.  Mae gymaint i ddysgu mewn sesiwn anffurfiol o gerddoriaeth, hyd yn oed os ych chi dim ond yn eistedd a gwrando. Nes i bigo lan rhan fwyaf o’r  alawon dwi’n gwbod o’r glust mewn sesiynnau.

Mae’r glerorfa hefyd yn gyfle ffantastig  i bobl o bob oedran.  Mae safle Sesiwn dros Gymru (http://sesiwn.com/) yn un da efo adnodd o alawon a setiau poblogaidd ac mae nhw hefyd yn trefnu dyddiau o weithdai offerynnol ar draws Cymru.

Mae na ddipyn yn mynd mlaen yng Nghaerdydd ar y funud rhwng sesiwn yn y Cayo a noson Cwpwrdd Nansi, a sesiynau rheolaidd ym Mhontypridd, Llantrisant a Llanilltyd Fawr.  O’n ni ym Mangor yn ddiweddar ac roedd sesiwn gret yn y ‘Boatyard’.

Dyw cystadlu heb fod yn rhan fawr o fy natblygiad i’n bersonnol heblaw am ganu mewn corau ysgol.  Dw i’n meddwl bod cystadlu ar lwyfan yn dda o ran rhoi hyder llwyfan i unigolyn – er  fe allwch chi ddatblygu’r ‘sgil’ yna mewn ffyrdd eraill fel chwarae mewn band.

Dy hoff le  …

Dan Lawrence – Gwylio’r machlud efo peint ar y prom yn Aberystwyth ble ges i fy magu.  Ar noson dda allwch chi weld y bae yn gyfan o ynys Enlli hyd at sir Benfro.  Pan dwi’n pryderu am fywyd bob dydd ma gwylio’r mor yn fy atgoffa fi bod y byd yn le eang a phroblemau unigol yn fychan mewn cymhariaeth.

Sut mae’r profiad  recordio cerddoriaeth o ddydd i ddydd yn ychwanegu at dy brofiad gyda Olion Byw? 

Dan Lawrence – Mae recordio sain yn rhoi’r addysg i mi o sut mae cyfuno elfennau cerddorol efo’u gilydd yn llwyddianus (neu weithiau ddim!) pryd i gadw pethau’n syml a phryd  i gymhlethu pethau.  Hefyd ffordd mae creu awyrgylch fwy naturiol i chwarae ynddi achos mae stiwdio recordio yn aml yn bell o fod yn hynny.

Cerddorion yr wyt ti’n edmygu yng Nghymru …

Dan Lawrence – Dwi’n hoffi syt ma Bob Evans a Gareth Wetacott yn trin alaw ac mae Patrick Rimes yn gerddor arbennig ar ei sawl offeryn.

Dwi’n edmygu pobl sy’n llwyddo anadlu ychydig o fywyd ac emosiwn mewn i’r gerddoriaeth ma nhw’n chwarae.  Dwi’n cytuno efo Lucy bod y band Alaw yn hynod o gyffroes.

Cerddoriaeth Somalia

Dan Lawrence – Dwi’n gwrando ar ddipyn o gerddoriaeth o wahanol wledydd fel rhan o’ ngwaith i fel cyfansoddwr i theatrau.  Yn ddiweddar dwi di bod yn ymchwilio cerddoriaeth Somalia sy’n cyfuno arddulliau Affrica ac Arabia.

Does gen i ddim ddim ffefryn ond dwi’n hoffi cerddoriaeth sipsiwn dwyrain Ewrop, e.e. Taraf de Haidouks, band o’r enw Ojos de Brujo sy’n cyfuno flamenco a hip hop, cerddoriaeth klezmer ac wrth gwrs mae cerddoriaeth Cuba a Brasil yn annodd i beidio hoffi.

Olion Byw 3 cropped

Yng ngeiriau Lucy …

Favourite place … 

Well one of my favourite places is the pembrokeshire coast around St.David’s (ideally in the sun). And staying at the Druidstone Hotel right on the cliff is always amazing.

How does your experience working in theatre help you with Olion Byw

Lucy – Theatre and music/songs are all about telling stories and taking an audience on an emotional journey or experience; whether that’s being moved to get up and dance or being moved by the sad melody and lyrics.  So I think my work in drama and theatre  has really informed how I play and sing and vice-versa.

I’m also very clear about making the distinction between performing as an actor and performing as a musician – there should be no acting when playing or singing music – the music should be expressive enough and in some ways it’s more vulnerable and personal when I’m not hiding behind another character.

Who do you admire on the Welsh music /why? 

I have always admired Dylan Fowler and Oliver Wilson-Dickson and they have a lovely new trio with the incredible accordionist Jamie Smith called Alaw.  I believe they are also big fans of the wonderful Scottish Trio Lau, and Lau’s energy and arrangements are a big inspiration to me.  I also love Cass Meurig’s interpretations of trad welsh songs and tunes.

Do you enjoy world music?

I listen to a lot of ‘World Music’, and used to play in a samba band ‘Os Sambistas’.  So Samba, choro, Baiao and music from the north east of Brazil is a favourite.  As is music from Mali like Rokia Traore, and I love Kora (African Harp) music.  I have also been listening to a lot of American Blues and country music recently – the list goes on and on.

Advertisements

One thought on “Olion Byw

  1. Pingback: Olion Byw | panwalescymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s