Datganiadau difyr – O ‘ferched y SRG’ i’n ‘traddodiad gwerin ac eisteddfodau bach’

Rhai datganiadau difyr …

Dw i’n hoffi cerddoriaeth – o seiniau gwerin i seiniau  clasurol, gwlad ac offerynnol … fe allwn i barhau â’r rhestr am byth. Ond rhag i mi eich diflasu, mi adawai’r gweddill i’ch dychymyg! Mae wedi bod yn fraint cyfweld yr holl gerddorion sydd wedi cyfrannu at y blog hyd yma ac mae llawer iawn o’r ymatebion wedi bod yn ddifyr (yn fy marn i o leiaf!)  Rhai wedi fy synnu, eraill wedi gwneud i mi wenu neu feddwl mwy am bethau.

Ond, nid am mod i’n ‘hoffi’ cerddoriaeth yn unig y dechreuais i’r blog fis Ionawr eleni. Yn ogystal â bod eisiau nodi cyfraniad unigolion i’r byd cerddoriaeth yng Nghymru – roeddwn i hefyd  am i’r platfform ddweud rhywbeth  amgenach am yr hyn sy’n digwydd yn gerddorol yng Nghymru ar hyn o bryd. Ro’ ni hefyd eisiau bwrw goleuni ar farn  unigolion am y sin gerddoriaeth a’r prif heriau sy’n eu hwynebu nhw fel unigolion.

Dyma rai datganiadau difyr o gyfweliadau ar y blog. Maen nhw’i gyd yn dweud rhywbeth amgenach am y sin gerddoriaeth yng Nghymru. Rhybudd rhagblaen mai pytiau yn unig o’r cyfweliadau sydd isod – i ddarllen y  cyfweliadau’n llawn ac i ddeall y dyfyniadau yn eu cyd-destun (hynny wastad yn syniad da!) cliciwch ar linciau’r cyfweliadau .

Jazz, Rag a Gwerin – Dylan Cernyw 

Wrth deithio o gwmpas yn perfformio fel telynor yng Nghymru a dros y ffîn – un o’r pethau dw i’n glywed yn aml yw  “Doeddwn i ddim yn  gwybod fod y delyn yn gallu gwneud hynny – mae’n braf cael clywed hyn”, sef Jazz, Rag a Gwerin. Mi fyddai’n braf cael mwy o bethe fel hyn ar ein Radio Cenedlaethol a theledu. Yn aml iawn yr un peth sy’n cael ei chwarae dro ar ôl tro ar y rhaglenni hyn.  Mae angen dangos ein talent ifanc offerynnol, gwerin a’n cantorion ifanc i bawb.

Sion Goronwy  – Eisteddfodau bach/lleol

Mae rhywun yn dod yn fwy ymwybodol o gystadleuwyr y dyddiau yma sydd ond yn cystadlu yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol heb fynd ar gyfyl rhai o’r Eisteddfodau lleol, camgymeriad yw hyn yn fy nhyb i, mae angen profiad o feirniadeth a bod o flaen cynulleidfa yn yr eisteddfodau yma cyn mentro ar y llwyfannau cenedlaethol!

Sian James – Ein ‘traddodiad gwerin’

 Dwi’n teimlo’n gryf ein bod ni fel Cymry wedi teimlo braidd yn ddi-hyder ynglyn â’n traddodiad gwerin, yn sgil llwyddiant y diwydiant yn Iwerddon a’r Alban. Mae’n bryd i ni ysgwyd y rhagfarn hwnnw a sylweddoli bod cystal traddodiad gynnon ni yma yng Nghymru â gwledydd eraill, a lledu’r gair tu hwnt i Gymru! Mae’r potenshial i greu diwydiant iach yng Nghymru o fewn y genre yn bosib – rhaid marchnata’r cyfoeth yma dramor, a hynny er budd ein hunain!

Nia Medi  – Merched a’r SRG 

Ma’ na ddiffyg merched yn gyffredinol ar y sin hefyd o ran labeli, cynhyrchwyr, trefnwyr, DJ’s a hyrwyddwyr. Ma’r mwyafrif yn ddynion ond nid bai’r dynion yw hynny – does dim byd yn stopio merched rhag bod yn pro-active!

Fflur Dafydd – Gwyl y Gelli

Er bod nifer o Gymry yn dueddol o ystyried y Gelli fel gŵyl Seisnig efallai – dwi’n meddwl ei bod hi’n bwysicach i ni ei gweld hi fel gŵyl rhyngwladol sy’n digwydd bod yng Nghymru – a’n bod ni yn gallu elwa ohoni a bod yn rhan o leisiau’r byd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s