Y Rhacs

YRHACS‘Dw i’n siwr y byddan ni’n clywed llawer mwy am Y Rhacs yn y dyfodol. Er eu bod nhw’n fand eitha’ ifanc ar hyn o bryd, maen nhw’n llawn addewid – eu halawon yn gofiadwy a’u Cymraeg yn hyfryd o naturiol.  Edrych ‘mlaen i weld i ba gyfeiriad y byddan nhw’n mynd gyda’u cerddoriaeth!

Hefyd, braf gweld band ifanc gydag aelodau brwdfrydig sy’n  ymdrechu i ryngweithio a sicrhau cyfleoedd perfformio. Dadl ddiflas yw’r ddadl honno am ‘bobl ifanc a bandiau diog’ sy’n disgwyl i hyrwyddwyr a threfnwyr ddod atyn nhw!

Mae wedi bod yn ddifyr deall ychydig am yr heriau maen nhw’n ei wynebu fel band ifanc a dod i wybod mwy am eu gobeithion ar gyfer y dyfodol. Diolch i Eben a gweddill aelodau’r band am y cyfweliad.

Pwy di pwy?

Eben Myrddin Muse: Gitâr a phrif leisydd

Owain Pritchard: Dryms/bongos

Mabon Jones: Gitâr a lleisiau cefndirol

Gwyn Jones: Gitâr fas a lleisiau cefndirol, pan mae o’n cofio!

Ffaith ddifyr amdanoch  

  • Gwyn: Tan yn ddiweddar iawn, credai Gwyn y bod dau sill yn ei enw; Gw-yn.
  • Mabon: Ar un cyfnod, ychydig flynyddoedd yn ol, mi roedd gan Mabon fwstas bendigedig. Gwell nag un Gwilym Bowen, hyd yn oed. Go iawn.
  • Owain: Mae gan Owain uchelgais o “Fflio plêns”, am fywoliaeth, ryw ddydd.
  • Eben: Mi fedr Eben yfed 6 potel o Actimel mewn 20 eiliad.

Ar y gweill …

Sgwennu sdwff newydd, gweithio ar harmoneiddio Mabon a Gwyn… Does’na ddim gymaint a hynny ar y gweill ar y funud, yn anffodus, dim ond gig efo criw 4a6 ar y 5ed o Orffennaf. Un rheswm am hyn ydi fod 2 aelod o’r band yn mynd  i Affrica  am fis yn ystod yr haf… Ddim yn ideal ar gyfer gigio, ond dyna fo! Os oes ‘na unrhyw un sy’n trefnu gigs yn darllen y blog yma… Peidiwch ag oedi; Cysylltwch!

Eich hoff le yn y byd …

Mabon: Chwilog.
Gwyn: Rhyl.
Owain: Sir Fon (pan yn heulog, felly bron byth).
Eben: Copa mynydd foel, wrth yml Rhosgadfan.

Dylanwadau cerddorol …

Candelas, Cowbois Rhos Botwnnog, y Bandana, Hud, Sen Segur, a Swnami, Gruff Rhys, a’r Niwl,  o ran y SRG ar y funud…

Ond o ran dylanwadau ehangach, mae pobl fel Ray Charles, Cab Calloway, Ap Ted, Muse (no pun intended), The Jimi Hendrix Experience, The Beatles, Anweledig, Frizbee a Three Dog Night yn ddylanwadau ar unigolion o fewn y band, hefyd.

'Mwstas bendigedig Mabon'

‘Mwstas bendigedig Mabon’

Cynlluniau dros y misoedd nesaf …

Ysgrifennu lot o ganeuon newydd dros y misoedd nesa, gobeithio cael set go lew i’w pherfformio fel nad yda ni’n gorfod chwarae rhai o’n hen ganeuon gwael ni mewn gigs drwy’r amser.

Mi fuasai’n hwyl edrych mewn i rai o genres cerddorol eraill yn y dyfodol.. Jazz, ‘falla? Mae Mabon yn hoffi ‘chydig o thrash metal nawr ac yn y man, ‘fyd…

Mi fuasa cael un o’n traciau ni wedi’w ddewis fel trac yr wythnos Dafydd a Caryl yn uchelgais arbennig i ni, hefyd. Wel, fasa just bod ar y radio’n eitha cyson yn oreit, i ddeud y gwir, haha.

Oes na ddigon o gyfleoedd i fandiau ifanc yng Nghymru heddiw?

Mae grwpiau fel criw 4a6, trefnwyr Neuadd Hendre, a Chymdeithas yr Iaith, Pethe Coll, ymysg eraill, yn gwneud gwaith pwysig iawn iawn, yn y gogledd i gynnal digwyddiadau cyson efo bandiau Cymraeg. Ond, mae’na ryw deimlad fod ‘na ddiffyg ymwybyddiaeth ymysg pobl leol am y digwyddiadau yma ac felly yr un un criw o bobl sy’n tueddu i fynd iddyn nhw.

O safbwynt band eitha newydd, anodd ydi cael troed i fewn yn y digwyddiadau i gychwyn, ond mi yda’ni wedi bod mewn cysylltiad efo 4a6 yn ddiweddar, gyda mwy i ddilyn, gobeithio.

Yn lleol iawn, sef o fewn y Dyffryn, does na ddim llawer o nunlle fedrwn ni fynd i berfformio, bendant ddim yn gyson, yn anffodus. Does’na ddim llawer iawn o dafarndai yn dal i fod yn agored, a does’na ddim gwyl roc, fel sessiwn Dolgellau, neu Pesda Roc yma i ni chwaith.

Mae hefyd yn bechod nad ydi digwyddiadau fel gwyl 50 yn digwydd yn amlach yn Nghymru. Mi fasa wedi bod yn anhygoel i chwarae’n fanno!

Iaith …

Mi ryda ni’n dewis canu’n y Gymraeg oherwydd ein bod ni’n teimlo mai Cymraeg yw ein hiaith ni, a’n llais ni.

I fi (Eben), mae sgwennu can yn ymwneud â mynegi syniad, barn, neu farddoniaeth o fath a does genai’m syniade i’w mynegi yn y Saesneg, neu fedra i ddim eu mynegi nhw cystal.

Mae’r iaith Gymraeg yn bwysig i ni fel unigolion hefyd, a mi ryda ni’n dod o ardaloedd eithriadol o Gymreig, felly nagoes, does na ddim ysfa i gyfansoddi caneuon saesneg, o gwbl, yn y dyfodol agos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s