Teimlo’n werinol?

Mewn oes ble mae cerddoriaeth werin (er nad ydw i’n hoffi bocsys a genres) yn boblogaidd ac yn cael cryn dipyn o sylw ar ein gorsafoedd cenedlaethol, dyma rannu fy meddyliau (i unrhyw un sydd â diddordeb!) am ganeuon sydd wedi mynd a’m bryd yn ddiweddar. Dyw creu a pherfformio cerddoriaeth ‘werin’ ddim digon dyddiau hyn, mae’n rhaid bod tro yn y gynffon, rhywbeth newydd, rhywbeth cyffrous ynghylch y gerddoriaeth. Dyma ddau grwp sydd wedi creu argraff arna i yn ddiweddar.

Olion Byw – Ar Lan y Môr – Dawns y Tonnau

OlionByw

Drwy ddefnydd Twitter, fel mae’n digwydd – glywais i gerddoriaeth Olion Byw am y tro cyntaf. I unrhyw un sydd heb glywed eu gwaith, mae’n wir werth gwrando! Mae Lucy Rivers a Dan Lawrence yn cyfuno ffidil, gitâr, mandolin a llais yn eu trefniannau byrlymus o ganeuon tradodiadol Cymraeg ac alawon gwreiddiol. Mae’r ddeuawd offerynnol yn tynnu ar ddylanwadau cerddorol amrywiol a rhyngwladol. Mae eu cryno ddisg ‘Hen Bethau Newydd’  yn wledd o seiniau byrlymus gwerinol. Er bod ymdeimlad eithaf traddodiadol i lawer o’r darnau, mae ‘twist’ cyfoes i sawl trac. Efallai bod hyn yn arbennig o wir am ‘Ar Lan y Môr – Dawns y Tonnau’ fy newis ar gyfer y blog hwn.

Ry’ ni’n hen gyfarwydd â chlywed alaw ‘Ar Lan Y Môr’ ond chlywais i mohoni fel hyn o’r blaen! Mae’r alaw fel petai’n cael ei gwarchod fel trysor yn haenau’r gyfeiliant a’r cymalau offerynol gwerinol sy’n agor ac yn cau’r darn. Dw i’n edrych ‘mlaen i gyhoeddi darn gyda Olion Byw ar y blog yn fuan.

Blodau Gwylltion

Blodau Gwylltion – Gadael Rhiwlas

Wnes i wirioni pan glywais i Blodau Gwylltion am y tro cyntaf. Parhau i wirioni ydw i ar ôl clywed y gan newydd hon – Gadael Rhiwlas. Ma’ angen gyts i fod yn syml – a ‘dw i’n gweld  fod llawer o gerddorion ofn hynny. Llawer haws ydy hi gan rai i or-gynhyrchu cerddoriaeth yn haenau cymhleth i guddio diffyg, ‘falla – pwy a wyr!

Mae elfen storiol, syml a gwerinol Gadael Rhiwlas wir yn hyfryd a’r harmoniau wedi’u gweu yn gelfydd . Ma’ gen i deimlad y bydd cerddoriaeth Manon Steffan Ros/Blodau Gwylltion yn datblygu’n fawr dros y misoedd a blynyddoedd nesaf. ‘Dw i’n edrych mlaen i ddilyn datblygiad Blodau Gwylltion ac yn gobeithio’n fawr y bydd y naws hudolus yma’n parhau yn y gerddoriaeth.  Dyma egin rhywbeth arbennig.

Advertisements

2 thoughts on “Teimlo’n werinol?

  1. Da gweld blog am gerddoriaeth werin. Fe ddewisaist yn dda hefyd, Olion Byw a Blodau Gwylltion. I aralleirio, hen alawon ar newydd wedd……hyfryd iawn. Diolch am dy flog, beth am adolygu un albwm / grwp / artist gwerin y mis? byddai gwefan Cwpwrdd Nansi yn hapus iawn i roi llwyfan i Llwyfan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s