Blodau Gwylltion – Manon Steffan Ros

Manon Steffan RosBlodau Gwylltion

Manon Steffan Ros
Blodau Gwylltion

Roedd darganfod Blodau Gwylltion yn brofiad hyfryd a chyffrous. Lle dw i di bod? Dyna’r cwestiwn ro’ ni’n ofyn i mi fy hun! I mi, mae rhywbeth arbennig am  yr alawon cignoeth – y gerddoriaeth yn hyfryd o fregus ar brydiau a naws y sain yn gyfoethog. Diolch yn fawr iawn i Manon Steffan Ros am gyfweliad difyr ac am rannu ei meddyliau… 

Sut a phryd daeth Blodau Gwylltion i fodolaeth? Ychydig o’r cefndir …

Dwi’n sgwennu caneuon ers blynyddoedd mawr, ond mae ‘na swildod mawr o ran rhannu ‘ngherddoriaeth sydd wedi bod yn fy nal i nol. Ond ar ol Haf 2010, a llawer o gigs hyfryd yn canu cefndir efo Lleuwen a Dad, mi wnes i benderfynu bod ofn yn gymhelliad gwael iawn i beidio gwneud rhywbeth dwi wir yn ei fwynhau, felly dyma recordio ambell gan a’u gosod nhw ar YouTube.

Roedd yr ymateb yn ddigon ffafriol i wneud i mi recordio mwy, ac uwchlwytho’r rheiny i SoundCloud.

Nom de plume oedd Blodau Gwylltion (mae o’n dwad o’r gan werin, Ddoi Di Dei- “pwy sy’n plannu’r blodau gwylltion?”) Yn syml iawn, ro’n i’n ormod o gachwr i ddefnyddio fy enw go iawn! Ond o fewn ‘chydig oria’, roedd pobol wedi dyfalu mai fi oedd yn canu, felly weithiodd y disguise ddim yn dda iawn!

Beth sy’n dy ysbrydoli i greu cerddoriaeth? 

Mi fedra i fynd am fis heb ‘sgwennu dim, ac wedyn ‘sgwennu pedair can mewn wythnos.

Mae’r cwestiwn am ysbrydoliaeth yn un sy’n ofnadwy o anodd i’w hateb, ond dwi yn cael fy ysgogi i fynd ati a ‘sgwennu mwy ar ol i mi fod yn gweld bandia’ yn fyw, neu o glywed albym newydd sy’n taro rhyw nodyn efo fi. Dwi hefyd yn tueddu ‘sgwennu lot pan ‘dwi ynghanol ‘sgwennu nofel, yn aml yn ‘sgwennu can o safbwynt un o’r cymeriadau.

Sgin i ddim syniad efo’r gitar, ond ma’ ‘na synau oce yn dwad ohono fo weithia’ pan fydda i’n chwara’ o gwmpas!

Gobeithion a chynlluniau …

Sgin i ddim uchelgais o gwbl o ran fy ngherddoriaeth- Mae o’n braf i’w greu, a dwi’n mwynhau rhannu, ond ‘sgin i ddim gobeithion. Ma’ hynny’n rhoi rhyddid hyfryd i mi, dwi’n meddwl- Dwi jest yn creu be’ dwisho.

Ar y llaw arall, dwi’n gyffrous i recordio sesiwn C2 yn y dyfodol agos efo Elwyn Williams- Athrylith o foi sy’n dallt yn gyfan gwbl pa fath o swn dwisho o’r caneuon. Mae o’n fraint i mi gael gweithio efo fo.

‘Ysgogi emosiwn’

Dwi’n mwynhau trawsdoriad eang iawn o gerddoriaeth- Yr unig beth sy’ ganddyn nhw’n gyffredin, dwi’n meddwl, ydi eu bod nhw’n ysgogi rhyw emosiwn.

Mi brynodd Dad CD Mid Air, albym newydd Paul Buchanan i mi, sy’n wefreiddiol o gignoeth a hyfryd. Dwi’n edrych ymlaen at fynd i weld Einaudi mewn cyngerdd yng Nghaerdydd mis nesa’, ac mae Elvis wastad yn hawlio’i le yn chwaraeydd CD y car. Y CDs dwi wastad yn dod yn ol atyn nhw ydi dau albym ddiweddara’ Cowbois Rhos Botwnnog. Dwi heb glywed gystal albyms mewn unrhyw iaith, erioed. Ond, dwi’n reit agored i bob dim- weithia’ bydd rhywun yn esbonio bod can yn taro deuddeg efo nhw, ac mi ‘dwi’n clywed rhywbeth newydd ynddo fo fy hun wedyn.

Tasa rhaid i ti rannu rhywbeth am un o’r caneuon ar SoundCloud ar hyn o bryd – be sa ti’n rannu?

Pan o’n i’n Fach… Mi ‘sgwennish i hon pan ganed fy nai bach. Mae fy chwaer yn byw yn bell, ac mi wyddwn i na fyddwn i’n cael gweld y bychan am fisoedd. Ar y ffon ar ol ei eni, mi ddaliodd Lleuwen y ffon yn agos at y crud, a deud “gwranda arno fo’n anadlu!” ac roedd o’r swn hyfryta, fatha’ tonnau.

Manon Steffan Ros @BlodauGwylltion

Advertisements

One thought on “Blodau Gwylltion – Manon Steffan Ros

  1. Pingback: Rhai ffefrynau cerddorol diweddar … | Y Llwyfan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s