Pianyddion yn ‘cadw’n agos at waith Chopin’


Cyhoeddwyd ar http://www.Golwg360.com ar 03/03.2010 

 

Mae digon o bianyddion blaenllaw yn cadw at ‘air y cyfansoddwr’ meddai un o berfformwyr mwyaf disglair Cymru am waith Chopin.

Dydd Llun dywedodd Angela Lear, sy’n arbenigo yng ngwaith Chopin, wrth Golwg360 ei bod yn pryderu bod rhannau o waith Chopin yn cael “ei ailgyfansoddi”.

Dywedodd bod golygyddion a phianyddion yn gwneud hynny er mwyn “hwyluso’r gofynion technegol eithafol mae’r cyfansoddwr yn ei roi ar berfformwyr.”

Ond dywedodd Cymro byd enwog arall ym myd y piano, Iwan Llewelyn-Jones, wrth Golwg 360 nad oedd pianyddion yn gwyro o fwriad gwreiddiol Chopin.

Roedd pianyddion yn dathlu pen-blwydd Chopin yn 200 oed dydd Llun.

“Mae sawl copi o’r gwaith gwreiddiol ar gael a digon o bianyddion blaenllaw y byd proffesiynol yn cymryd gofal i gadw at ‘air y cyfansoddwr’ wrth astudio a pherfformio gweithiau Chopin,” meddai.

“Mae Chopin yn dal mor boblogaidd ac erioed ac mae sawl argraffiad o’i waith ar gael,” meddai’r pianydd.

“Ydi, mae rhai golygyddion wedi ymateb i’r alwad i symleiddio’r cynnwys ac mae hyn yn gallu dibrisio’r gweithiau gwreiddiol. Yn anffodus, dyna’r gost o fod yn enwog – pawb eisiau tamaid!”

Chopin a’r “Cymry” 

Wrth ddathlu daucanmlwyddiant y cyfansoddwr y mis hwn, dywedodd y pianydd fod “pawb yn mwynhau gweld enw Chopin’ ar raglen” cyn ychwanegu:

“Mae ei Nosganau yn ffefrynnau gan eu bod fel ‘Caneuon heb Eiriau’, alawon gyda chyfeiliant – a phwy well i werthfawrogi alaw hyfryd na’r Cymry!

“Roedd Chopin yn gerddor arbennig, a ‘one off’ – mwy neu lai yn hunan ddysgedig fel pianydd a chyfansoddwr, fe lwyddodd i greu iaith gerddorol newydd a phersonol.

“Mae cyfoedion Chopin (ei ddisgyblion a’i ffrindiau) wedi gadael adroddiadau personol o sut berson oedd Chopin, beth oedd ei feddyliau am gerddoriaeth a’i ymateb i berfformiadau.

“Digon i gnoi cil drosto a digon i gadw’r drafodaeth i fynd am flynyddoedd i ddod!” meddai Iwan Llewelyn-Jones.

 

Malan Wilkinson

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s